urantia logo

 Urantia metopi

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

        Λιάνα Τελειώνη

facebook

Λιάνα Τελειώνη -

Κανάλι youtube

 

αρχείο λήψης Λιάνα

Επίτευξη Στόχων με την μέθοδο του EFT

EFT

Κβαντικό Άλμα - Δυνατή Τεχνική

kvantiki theoria kanei zwh kalyteri 612x400

Ανεβάστε την ενεργειακή σας δόνηση για πλούτο - Άσκηση

πνευματικός σας πλούτος Δίας 1

Διαχείριση του Άγχους

3 DVD

Νεότητα-Λάμψη-Ευεξία

DVD 9

Βελτίωσε την Υγεία σου

6 DVD 2

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

O Ιδανικός Σύντροφος

στη Ζωή σου

4 DVD

Απέκτησε το Ιδανικό

Βάρος

2 DVD

Αυτοπεποίθηση &

Αυτοεκτίμηση

DVD 7

Ενεργοποίηση Πλούτου

DVD 8

Διακοπή Καπνίσματος

1 DVD

Απαλλαγή από αϋπνία

5 DVD

Ευλογημένη Γονημότητα

gonimotota

Κρύων: Δωρεάν Βιβλία

banner kryon

Η Σοφία του Κρύων

Αποτέλεσμα εικόνας για Kryon

The Urantia Book Δωρεάν 4 Βιβλία

κατάλογος

Dr. Robert Morse! - Σώζει Ζωές!!!

Σχετική εικόνα

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί!

Σχεδόν σάν σήμερα, 7η πρός 8η Απριλίου, με το Νέο Ημερολόγιο και 25η πρός 26η Μαρτίου με το Παλαιό Εορτολόγιο, Σάββατο πρός Κυριακή μεσάνυκτα, του Σωτήριου έτους 2018 (κατά την ημέρα εκείνη θα έχουμε ΔΙΠΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, δηλαδή Ευαγγελισμό και Πάσχα μαζί)  πρόκειται να γίνει η Δεύτερη Παρουσία του Κυρίου μας, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, αλλά και με πάρα πολλές μαρτυρίες των Αγίων και θεοφόρων Πατέρων μας, που αναφέρονται εκτενώς και αναλυτικά μέσα στα ταπεινά μου βιβλία («Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ» και «2018 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ») και που ΚΑΝΕΙΣ μέχρι σήμερα δεν έχει αντικρούσει ή αναιρέσει! 

Ας μετανοήσουμε λοιπόν, όλοι μας, γιατί "ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών".
Ας προετοιμασθούμε πνευματικά, όσο υπάρχει ακόμα χρόνος, για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να ανταπεξέλθουμε στα όσα φοβερά και ασύλληπτα γεγονότα έρχονται και θα ζήσουμε τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Ας μετανοήσουμε και ας προετοιμασθούμε, πριν είναι πολύ αργά, για την φοβερά εκείνη ημέρα και ώρα της Κρίσεως, προκειμένου να αξιωθούμε να ακούσουμε της ευλογημένης εκείνης φωνής, που θα μας καλεί στην απόλαυση της μακαριότητας του Παραδείσου και των αιωνίων αγαθών, κοντά στον Κύριο της Δόξης:

«Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου»...

ΑΜΗΝ! ΓΕΝΟΙΤΟ!!!


ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ.

ΠΟΙΑ ΩΡΑ, ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΑ, ΠΟΙΟ ΜΗΝΑ, ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ

Πάμε όμως να δούμε μερικές από τις πολλές μαρτυρίες των Αγίων μας, σχετικά με το πότε ακριβώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, παρόλο που κάποιοι κληρικοί και λαϊκοί θέλουν να νομίζουν, να πιστεύουν και να επιμένουν (με πείσμα και απερίσκεπτα) ότι δήθεν «περί της ημέρας και ώρας εκείνης ουδείς γνωρίζει»...(Δείτε εδώ την αναίρεση αυτού του επιχειρήματος από το 2006 ακόμη)           

1) Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:

«Κατά το μεσονύκτιον της Κυριακής έχει να γίνει η Δευτέρα Παρουσία και να έλθη ο άδυτος ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός, καθώς τούτο οι θεοφόροι Πατέρες λέγουσι».

 (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «Πνευματικά γυμνάσματα», σελ. 273)

2) Μέγας Βασίλειος:

«Και αν λοιπόν ονομασθεί η κατάστασις εκείνη (της Δευτέρας Παρουσίας και της αιωνίου ζωής) "ημέρα", είναι "μία" και όχι πολλές ημέρες. Και αν ονομασθή "αιών", είναι ένας μοναδικός και όχι πολλοί αιώνες.

Θέλοντας λοιπόν να ελκύση τον νουν μας προς την μέλλουσαν ζωήν, ωνόμασε "μίαν" την εικόνα του μέλλοντος αιώνος, την απαρχήν των ημερών,την συνομήλικον του φωτός, την ΑΓΙΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, αυτήν που ετιμήθη με την Ανάστασιν του Κυρίου».

(Μ. Βασιλείου ΕΠΕ 4, 94-98)

«Γι’ αυτό τον λόγον περιτέμνεται το παιδί την ημέρα την ογδόη, από την ημέρα που γεννήθηκε, επειδή ακριβώς επρόκειτο αυτή την ημέρα, την ογδόη, δηλαδή την Κυριακή, να γίνει η Ανάσταση του Κυρίου μας η οποία και συμβολίζει την πνευματική περιτομή της αμαρτίας, που θα γίνει σε όλον τον κόσμο κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Εάν δεν είναι έτσι, τότε για ποιό λόγον, ο Μωϋσής δεν διέταξε να γίνεται η περιτομή του παιδιού την έκτη ημέρα η την ένατη, η την δέκατη; Ο λόγος λοιπόν είναι ολοφάνερος γιατί έπρεπε να γίνεται την ογδόη. Επειδή ακριβώς ήταν η ημέρα που θα γινόταν η Ανάσταση του Κυρίου μας».

(Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου P.G. 50, 808)

4) Άγιος Χρυσόστομος:

 «Επειδή δε ο νυμφίος εβράδυνεν, όλες (οι 10 Παρθένες) είχαν νυστάξει και "εκοιμώντο.. Κατά τα μεσάνυκτα όμως ηκούσθη μία φωνή". Εδώ πάλιν θέλει να δείξη ότι η ανάστασις θα γίνη κατά την διάρκειαν της νυκτός».  

 (Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ΕΠΕ 12, 82)  

α) «Ο δε Μάρτιος μήνας ομοιάζει με την Δευτέραν Παρουσίαν του Χριστού... δια τούτο έγινε και ο Ευαγγελισμός και η Ανάστασις του Χριστού εις αυτόν τον μήνα (και την 25η Μαρτίου)· διότι και η σημερινή ημέρα (η25η Μαρτίου - Ευαγγελισμός και Πάσχα μαζί)την μέλλουσαν ανάστασιν των ανθρώπων προεικονίζει. Όσα μυστήρια αναφέρονται εις την Παλαιάν Διαθήκην, όλα εις τον Μάρτιον μήνα ετελειώθησαν».

(ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Λόγος Η΄«Εις το Άγιον Πάσχα», σελ. 131)

β) «Τρίτον ζήτημα είναι· εις ποίαν ώραν ανέστη ο Χριστός; Και λέγομεν... ότι εις την έκτην ώραν της νυκτός ανεστήθη ο Κύριος, διότι έως αυτήν την ώραν μετρούνται σωσταί από τον θάνατον του Χριστου αι τριάκοντα τρεις ώραι.

Και πως; Ενάτην ώραν της Παρασκευής εξέπνευσε, μέχρι της δωδεκάτης έχομεν τρεις ώρας· και δώδεκα της νυκτός, δεκαπέντε· και δώδεκα της ημέρας του Σαββάτου, εικοσιεπτά και εξ της νυκτός τριάκοντα τρεις.

Ώστε κατά την έκτην ώραν της νυκτός, δηλαδή κατά το μεσονύκτιον, ανέστη ο Κύριος· είπομεν και την λύσιν του τρίτου ζητήματος».  

(«ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ» Λόγος «Εις το Άγιον Πάσχα» σελ. 131-132. 
Βλέπε και Μέγα Συναξαριστή της Εκκλησίας, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’ Πεντηκοσταρίου, σελ. 39-41)

6) Αγιοι: Γρηγόριος Θεολόγος,  Γρηγόριος Νύσσης, Γρηγόριος Παλαμάς, Μ. Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Νικόδημος Αγιορείτης:

«Η Κυριακή, τώρα μεν είναι εικών του μέλλοντος αιώνος· τότε δε έχει να είναι αυτός εκείνος ο όγδοος αιών.

Και τα δύο ταύτα βεβαιοί ο μέγας Βασίλειος· απορήσας γαρ ο άγιος διότι ωνόμασεν ο Μωϋσής μίαν και ουχί πρώτην την Κυριακήν λέγει· "ίνα ουν προς την μέλλουσαν ζωήν την έννοιαν ημών απαγάγη μίαν ωνόμασε του αιώνος την εικόνα, την απαρχήν των ημερών· την ομήλικα του φωτός· την αγίαν Κυριακήν, την τη αναστάσει του Κυρίου τετιμημένην· εγένετο ουν εσπέρα φησί και εγένετο πρωί ημέρα μία" (ομιλ. β εἰς την εξαήμερον).

Ότι δε η Κυριακή έχει να είναι αυτός εκείνος ο όγδοος αιών, λέγει πάλιν ο αυτός Βασίλειος ταύτα εκείσε· "επεί ανέσπερον και αδιάδοχον και ατελεύτητον την ημέραν εκείνην είδεν ο λόγος, ην και ογδόην ο ψαλμωδός προσηγόρευσε δια του έξω κείσθαι του εβδοματικού τούτου χρόνου· ώστε καν ημέραν είπης καν αιώνα την αυτήν ερείς έννοιαν" (αυτόθι).

Σχεδόν τα αυτά περί της Κυριακής λέγουσιν ο τε Γρηγόριος ο Θεολόγος εις την Πεντηκοστήν και ο Νύσσης Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντες την επιγραφήν του έκτου ψαλμού υπέρ της ογδόης. Και ο Θεσσαλονίκης θείος Γρηγόριος "εις την Καινήν Κυριακήν"·

Δια τούτο και η του Χριστού Εκκλησία όλην την διακαινήσιμον Εβδομάδα ταύτην ως μίαν ημέραν της Κυριακής και λαμπροφόρου λογίζεται, δια να δείξη με τούτο ότι και όλος ούτος ο εβδοματικός αιών της παρούσης ζωής έχει να γίνη μία ημέρα ογδόη και Κυριακή, ήτις έσται ο όγδοος εκείνος αιών της μελλούσης ζωής· επειδή γαρ κατά το μεσονύκτιον της Κυριακής έχει να γίνει η δευτέρα παρουσία και να έλθη ο άδυτος ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός, καθώς τούτο οι θεοφόροι Πατέρες λέγουσι.

Λοιπόν η Κυριακή εκείνη αφ’ ου μίαν φοράν καταυγασθή από τας ακτίνας του ηλίου εκείνου, δεν λαμβάνει πλέον εσπέραν αλλ’ έσται μία ημέρα ανέσπερος και αδιάδοχος εις αιώνας αιώνων».  

 
(Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «Πνευματικά γυμνάσματα», σελ. 273)

7) Υμνολογία της Εκκλησίας μας:

Αλλά και από τα κατωτέρω τροπάρια της Εκκλησίας μας καταλήγουμε και πάλι στα ίδια συμπεράσματα, όπως λέγουν οι Άγιοι και θεοφόροι Πατέρες μας στις σχετικές ερμηνείες τους:

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός. Και μακάριος ο δούλος ον ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη τω ύπνω κατενεχθής ίνα μη τω θανάτω παραδοθής και της βασιλείας έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα. Άγιος άγιος άγιος ει ο Θεός ημών δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς».

 (Τροπάριον Μ. Εβδομάδος και Μεσονυκτικού, Μέγα Ωρολόγιον, σελ. 33) 

«Αύτη η κλητή και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, (ΚΥΡΙΑΚΗ) η βασιλίς και κυρία, εορτών εορτή και πανήγυρις εστι πανηγύρεων, εν η ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας».

(Τροπάριον Η’ Ωδής του Αναστάσιμου Κανόνα)

«Ως όντως ιερά και πανέορτος αύτη η σωτηρίος νυξ και φωταυγής, της λαμπροφόρου ημέρας (ΚΥΡΙΑΚΗ) της εγέρσεως ούσα προάγγελος, εν η το άχρονον φως εκ τάφου σωματικώς πάσιν έλαμψεν». 

(Τροπάριον Ζ’ Ωδής του Αναστάσιμου Κανόνα)

«Αύτη η ημέρα (ΚΥΡΙΑΚΗ) ην εποίησεν ο Κύριος αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή». 

(Ψαλμ. ριζ’ 24)

Αυτή λοιπόν, "Η ΚΥΡΙΑΚΗ" είναι η λαμπροφόρος ημέρα της εγέρσεως, της Αναστάσεως του Κυρίου μας, άρα και αυτή που θα αναστηθούμε όλοι εμείς, αφού είναι προάγγελος και της δικής μας Αναστάσεως.

«Το ποθούμενον (δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία) θα έρθη όταν θάρθουν δυό Πασχαλιές μαζί».

Ως γνωστόν, Δυό Πασχαλιές μαζί έχουμε όταν πέφτουν μαζί οι δύο μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας, το Πάσχα (εξ ου και Πασχαλιά) και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου την 25η Μαρτίου.

Σημειωτέον ότι, μετά την αλλαγή του ημερολογίου το 1924, στο Νέο Ημερολόγιο ποτέ δεν συμπίπτουν οι δύο αυτές μεγάλες εορτές του Πάσχα και του Ευαγγελισμού, παρά μόνον στο Παλαιό Ημερολόγιο, αφού το Πάσχα στο Νέο Ημερολόγιο κυμαίνεται πάντα από 4 Απριλίου έως και 8 Μαίου, ενώ το Πάσχα στο Παλαιό ημερολόγιο κυμαίνεται πάντα από 22 Μαρτίου έως και 25 Απριλίου.

Εάν ανατρέξουμε στα Πασχάλια του κα’ αιώνος θα δούμε ότι δυό Πασχαλιές μαζί, έχουμε το έτος 2018.

Στις 8 Απριλίου λοιπόν ημέρα Κυριακή, με το Νέο Ημερολόγιο, του Σωτήριου έτους 2018 έχουμε Πάσχα.

Εάν πάμε πίσω 13 ημέρες για να βρούμε την ημερομηνία που συμπίπτει με το Παλαιό Ημερολόγιο η 8η Απριλίου, βρίσκουμε ότι είναι η 26η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή.

Άρα λοιπόν έχουμε Πάσχα με το Νέο στις 8 Απριλίου του έτους 2018 και Πάσχα με το Παλαιό στις 26 Μαρτίου του έτους 2018, που είναι βέβαια η ίδια ημέρα με διαφορετική ημερομηνία, λόγω της διαφοράς των 13 ημερών μεταξύ Παλαιού και Νέου Ημερολογίου.

(Σημ.: Το Πάσχα είναι πάντα κοινό μεταξύ Παλαιού και Νέου Ημερολογίου. Απλώς όσοι ακολουθούν το Παλαιό Ημερολόγιο, μετράνε 13 ημέρες πριν).

Είπαμε λοιπόν, πως το έτος 2018, το Πάσχα είναι στις 8 Απριλίου (Νέο Ημερολόγιο) και στις 26 Μαρτίου (Παλαιό Ημερολόγιο).

Επειδή όμως η 25η Μαρτίου συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας, η Εορτή του Ευαγγελισμού μεταφέρεται την επομένη και συνεορτάζεται με την εορτή του Πάσχα.

Έτσι, το έτος 2018 θα έχουμε δυό Πασχαλιές μαζί! Δηλαδή δυό μεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας μας, Πάσχα και Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, θα συνεορτάζονται!

Αλλά ακόμη και εάν κάποιοι ακολουθούν άλλο τυπικό και εορτάσουν κανονικά το Μεγάλο Σάββατο (25η Μαρτίου) την εορτή του Ευαγγελισμού και πάλι δεν αλλάζει τίποτε, αφού την μία ημέρα το Μεγάλο Σάββατο (25η Μαρτίου) εορτάζεται ο Ευαγγελισμός και την άλλη ημέρα Κυριακή του Πάσχα (26η Μαρτίου) εορτάζεται το Πάσχα.

Συνεπώς και πάλι οι δύο Πασχαλιές συμπίπτουν, αφού εορτάστηκαν δίπλα δίπλα η μία με την άλλη. Την μία ημέρα δηλαδή, ο Ευαγγελισμός και την άλλη ημέρα, το Πάσχα.

Άρα λοιπόν το «ποθούμενον» για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, δηλαδή η Έλευση του Θεανθρώπου μας Ιησού Χριστού, θα έλθει την 25η Μαρτίου του έτους 2018, αφού τότε έχουμε τις δυό Πασχαλιές μαζί.

Την εορτή δηλαδή του Πάσχα και του Ευαγγελισμού μαζί.

Να λοιπόν που γνωρίζουμε πολύ καλά, όχι σύμφωνα με εμένα, αλλά σύμφωνα με τους φωτισμένους Αγίους μας και την ημέρα, αλλά και την ώραν, ακόμη και τήν ακριβή ημερομηνία, που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Ημέρα Κυριακή και ώρα «εν τω μέσω της νυκτός». (Περισότερα στοιχεία και αποδείξεις, ακόμη και για τον χρόνο (2018) της Δευτέρας Παρουσίας, μπορεί να διαβάσει κανείς εκτενώς και αναλυτικά μέσα στο βιβλίο «2018 Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ»).

Πως λοιπόν κάποιοι, επιμένουν να λένε και να ισχυρίζονται ότι, «περί της ημέρας και ώρας εκείνης ουδείς γνωρίζει»;

Και αφού δεν γνωρίζει κανείς, τότε γιατί οι σοφοί και πνευματοφόροι Άγιοί μας, λένε ότι θα γίνει 25η Μαρτίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12 της νυκτός, δηλαδή μεσάνυκτα;

Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει;

(Αποσπάσματα από το βιβλίον του πατρός Μαξίμου Βαρβαρή

«2018 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ»)

http://www.agioskosmas.gr/images/ex_DeyteraParousia_kalo_Mesaio.jpg" >


  

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  

Όσοι ενδιαφέρονται να διαβάσουν το πολύ σπουδαίο και μοναδικό αυτό βιβλίο του πατρός Μαξίμου, στο οποίο θα βρουν αναλυτικά όλα τα ανωτέρω, αλλά και αμέτρητες άλλες μαρτυρίες και αποδείξεις μέσα από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, μπορούν να απευθυνθούν στις Εκδόσεις «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» και στα τηλέφωνα 210 8239300 - 210 8234332 ή να το παραγγείλουν κατ΄ευθείαν από εδώ:

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Μέσω αντικαταβολής

ή μέσω paypal business=Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κάντε Κλικ στην εικόνα να δελιτε το Βίντεο...

   Χρήστος Κιτσινάμας

facebook

Χρήστος Κιτσινάμας - Κανάλι youtube

Christos

Είμαι ο Ιησούς ερχόμενος ξανά...

73095677 2497884060301393 8070960177362239488 n

Η αλληγορία του φωτός και του σκότους

3499

Κάντε χώρο για τους αγγέλους

45TYH

Κρύων, Ποιος Είσαι;

10396295 826657417424074 2500962341146178147 n

Ιησού, Ποιος Είσαι;

aajeW5GL

Ο Ανώτερος Αγγελικός σου Εαυτός

ceb1cebdcf8ecf84ceb5cf81cebfcf82 ceb5ceb1cf85cf84cf8ccf82 cf86cf89cf84ceb5ceb9cebdceae cebaceb5cf87ceb1ceb3ceb9ceac

Ο Κοσμικός πόνος της γέννησης

720 849392a8b1a96a459a54b7b167387784

Ιησούς: Ο Φωτεινός Εαυτός σας

Σχετική εικόνα

Η ταυτότητα των «Εργατών του Φωτός»

twin flame heart

Η γαλαξιακή ιστορία των Εργατών του Φωτός

oneness

Οι «Εργάτες του Φωτός» ενσαρκώνονται στη γη

2e97620026b4d1b8ac71eb7196e7a914

 

H αποστολή του εργάτη του φωτός

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανώτερος Εαυτός 

Η Πορεία του Πρωταρχικού Δημιουργού

9c6fe1c968db328e216ec811fa7a37c6 XL

Η Ιστορία του Γαλαξία σας

galaxias4

Η ιστορία της ανθρωπότητας

ISTORIA GHS

Η Γαία μιλά

spirit elements

Το 2014 Νέα Εποχή Παγετώνων άρχισε!

Άγγελοι στη Γη

neraides1

Ταξίδι μέσα από το Φως

Screenshot 11 1